Programın Amacı

Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgâr) Sisteme Entegrasyonu Kurs Programı’nın uzaktan ve yüz yüze modüllerini tamamlayan bireyin

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması

Güneş panel sistemlerini kurması

Fiziksel büyüklükleri, büyüklüğün niteliğine uygun şekilde ölçmesi

Metal parçaları ark kaynağı yaparak birleştirmesi,

Mekanik işlemlerle tekniğine ve teknik resmine uygun şekilde verilen ölçüler doğrultusunda malzeme hazırlaması

Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali kurulumunda kullanılacak malzeme özelliklerine ve projede verilen ölçülere göre konstrüksiyonu hazırlaması

Güneş panellerini işletmeye alması

Güneş panellerinin temel bakım ve onarımını yapması

Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin elektrik-elektronik montajını yapması

Doğru akım ve alternatif akım için devre çözümlerini ve bağlantılarını yapması

Dönüştürücü ve evirici devre elemanlarını kullanması

Hibrit (güneş-rüzgâr) sistemin kurulumunu yapması

Otomasyon veri ekranları üzerinden arıza ve üretim takibi yapması amaçlanmaktadır.