Proje Hakkında

  Aralık 2021 itibarıyla Türkiye, 3,7 milyon Geçici Koruma Altındaki Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır ve krize yanıt konusunda güçlü ulusal sahiplenme göstermeye devam etmektedir. Türkiye Hükümeti, Geçici Koruma Yönetmeliği yoluyla hak temelli yasal çerçeve sunmakta ve bu çerçeve Suriyeliler için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenliğe erişim sağlamaktadır. Halihazırda, kayıtlı 3,7 milyon Suriyelinin %98’inden fazlası ev sahibi topluluklar içinde yaşamaktadır. İstanbul, Konya ve İzmir gibi kentler de giderek daha fazla sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Suriyelilerin belirli alanlarda yoğunlaşması, hizmetlere erişimde ve aynı zamanda da iş ve geçim imkanlarına erişimde rekabetin artmasına neden olmuş, bu da sosyal uyumu etkilemiştir.

  Son yıllarda yaşanan ekonomik gerilemeye ve işgücü piyasasına giren Suriyeli akınına ek olarak, Türk ve Suriyeli gençler kaliteli eğitim, öğretim ve iş konusunda kısıtlı olanaklar ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap verecek becerilere sahip olmamaları nedeniyle zorlanmaktadır. Kadınlar, sosyo-ekonomik yaşama tam katılımları konusunda ayrımcılığa neden olan geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle daha da dezavantajlı durumdadır.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yayılması, yenilenebilir enerji değer zinciri içinde çeşitli iş olanakları yaratmaktadır. Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe mesleki eğitim ve beceri sertifikaları verilmesi projenin ana hedefini oluşturmaktadır. Proje, bu sektörde verilecek mesleki eğitimler ve beceri sertifikaları yoluyla istihdam edilebilirliklerini artırarak tahminen Geçici Koruma Altındaki asgari 1000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesine yarar sağlayacaktır. Mesleki eğitim ve sertifikaların yararlanıcıların istihdam edilebilirliğini ve yenilenebilir enerji sektöründeki mevcut iş olanaklarına erişimlerini artırması beklenmektedir.

  Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Karma (Güneş-Rüzgâr) Sistemi Kurs Programı ile seçili illerdeki (Konya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Hatay ve Mersin) Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyelerinden oluşan katılımcı grubuna faaliyet kapsamında eğitimlerin sunulması hedeflenmektedir.