EnerjiYenilenebilir Enerjide


Ölçme ve Değerlendirme

1

Kursiyerlerin başarı durumlarını değerlendirmek için mutlak değerlendirme yaklaşımı kullanılır. Mutlak değerlendirmede başarı ölçütü dersin kazanımlarıdır.

Mutlak değerlendirmede, ölçme kapsamındaki davranışların belli bir oranının kazanılmış̧ olması gerekmektedir. Mutlak değerlendirmede ilgili ders kapsamındaki kazanımların her bir kursiyer tarafından ne düzeyde kazanıldığı ölçülür.

2

Kurs süreci boyunca kursiyerlerin gelişimini takip etmek, öğrenme güçlüklerini belirlemek, geri bildirim vermek ve kursiyerlerin öğrenmelerine yardımcı olmak için süreç değerlendirme yapılır.

Süreç değerlendirme, sürekli geri bildirimlerle kursiyerlerin öğrenme süreçlerinin geliştirildiği ve iyileştirildiği, kursiyerlerin öğrenmesinin süreç boyunca takip edildiği değerlendirme türüdür. 

 

3

Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Bu amaçla sürece dayalı bir değerlendirme yapılır.

Kursiyerlerin modül sonu performanslarını ölçebilmek amacıyla süreç içerisinde farklı türlerde değerlendirme gerçekleştirilir.

 

 

 

4

Kursiyerlerin başarılarını ölçmek için her modül sonunda yazılı sınav ve/veya uygulama sınavı yapılır.Sınavlarda çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış soruları, eşleştirmeli maddeler içeren sorular, boşluk doldurma soruları, kısa cevaplı ve uzun cevaplı (açık uçlu) sorular gibi farklı soru türlerine yer verilir.

Uygulama sınavı ilgili modül kapsamında eğitici kontrolünde gerçekleştirilir. Gözlem formu ve/veya dereceli puanlama çizelgesi aracılığıyla değerlendirilir.

olcme_icon_4