Program Sonrası Belgelendirme

Kursu başarı ile
tamamlayanlara

Kurs Bitirme Belgesi,
Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere
Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.