Program İçeriği

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

Öğrenme Kazanımları:

 • İş sağlığı ve güvenliği  ile ilgili terimleri açıklar.
 • İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür, meslek hastalıklarının sebeplerini sıralar.
 • İş güvenliği malzemelerini ayırt eder ve çalışma sırasında hangi önlemlerin alınacağını seçer.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fiziksel ve elektriksel büyüklükleri büyüklüğün niteliğine uygun şekilde ölçer.

Öğrenme Kazanımları:

 • Uzunluk ölçü birimlerini açıklar.
 • Alan ve hacim büyüklüklerini açıklar.
 • Direnç ölçü aleti ile ölçüm süreçlerini açıklar.
 • Endüktans ölçüm süreçlerini açıklar.
 • Kondansatör, çeşitleri ve kondansatör kapasitesini ölçümü süreçlerini açıklar.
 • Akım ölçümü aşamalarını açıklar.
 • Voltmetreyi, gerilimi ve gerilim ölçüm süreçlerini açıklar.
 • Çap ölçme araçlarını kullanılarak kesit ve çapı tanımlayıp ölçer.
 • Direnç ölçü aleti ile ölçümü yapar.
 • Endüktans ölçümü yapar.
 • Kondansatörün kapasitesini ölçerek sağlamlık testini yapar.
 • Akım ölçümü yapar.
 • Voltmetre yardımı ile gerilim ölçer.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enerji mekaniğinde temel işlemleri tekniğine uygun şekilde yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • İş parçası montajında kullanılan aletleri açıklar.
 • İş parçası üzerinde markalama işlemi süreçlerini açıklar.
 • İş parçası montajında kullanılabilecek uygun aletleri seçer.
 • İş parçası üzerinde markalama işlemi yapar.
 • İş parçası montaj aletlerini kullanır.
 • Montaj işlemlerini verilen ölçüler ve özellikler( yüzey ve açı kontrolü) doğrultusunda yapar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik ark kaynağı ile metalleri birleştirir.

Öğrenme Kazanımları:

 • İş parçasını kaynağa hazır hale getirme süreçlerini açıklar.
 • Birleştirilecek parçaları puntalama yaparak sabitleme süreçlerini açıklar
 • İş parçasını kaynağa hazır hale getirir.
 • Birleştirilecek parçaları puntalama yaparak sabitler.
 • Yatay ve düşey konumda düz dikiş çeker.

Kazanım: Doğru akım ve Alternatif akım devre çözümlemelerini ve bağlantılarını yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Doğru akım ve doğru akım kuramlarını açıklar.
 • Alternatif akım ve alternatif akım kuramlarını açıklar.
 • Transformatörü ve çeşitlerini açıklar.
 • Doğru akım devre çözümlemelerini yapar.
 • Alternatif devre çözümlemelerini yapar.
 • Transformatörün (trafo) devreye bağlantısını yapar.

Kazanım: Dönüştürücü ve evirici devre elemanları bağlantılarını yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • AC-DC dönüştürücü devrelerini açıklar.
 • Bobin ve kondansatörün matematiksel formüllerini açıklar.
 • Sisteme uygun evirici çeşitlerini açıklar.
 • AC-DC dönüştürücü devrelerini kurar.
 • Bobin ve kondansatör elemanlarının bağlantılarını yapar.
 • Sisteme uygun evirici çeşidini belirleyerek devre bağlantılarını yapar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güneş enerjisi (fotovoltaik) santral alanını hazırlar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali saha topraklama ağını açıklar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali yer altı kablo sistemini açıklar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali saha topraklama ağını kurar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali yer altı kablo sistemini hazırlar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konstrüksiyonu hazırlar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin panel iskelesini ve bileşenlerini açıklar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin panel iskelesinin montajını yapar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin panellerini iskelete monte eder.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin topraklama bağlantılarını yapar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali (GES) kurulum teknik şartnamesine ve panel üreticisi teknik talimatlarına uygun şekilde güneş panellerini işletmeye alır.

Öğrenme Kazanımları:

 • Güneş enerji santrali güç kablo bağlantılarının aşamaları açıklar.
 • Güneş enerji santrali veri kablo bağlantılarının aşamaları açıklar.
 • Güneş enerji santralinde yapılan topraklamanın geçiş direncinin tespit süreçlerini açıklar.
 • Güneş enerji santrali güç kablolarının bağlantılarını yapar.
 • Güneş enerji santrali veri kablolarının bağlantılarını yapar.
 • Güneş enerji santralinde yapılan topraklamanın geçiş direncini tespit eder.
 • Güneş enerji santralinin panel grubunu eviriciye (invertör) bağlar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güneş santralinin elektrik elektronik montajını yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin tevzi (aktarım) panolarının montajı araçlarını açıklar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin AG/OG panolarının montajı aşamalarını açıklar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin güç ünitesinin montajını yapar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin tevzi (aktarım) panolarının montajını yapar.
 • Güneş enerjisi (fotovoltaik) santralinin AG/OG panolarının montajını yapar.
 • AG/OG panolarının iç aydınlatma tesisatını kurar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretici firmanın teknik kurulum kılavuzlarına uygun şekilde hibrit (güneş-rüzgar) sistemin kurulumunu yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Hibrit sistemleri (güneş ve rüzgar) tanımlar.
 • Hibrit (güneş ve rüzgar) sisteminin bileşenlerinin bağlantılarını açıklar.
 • Akü sistemi bağlantılarının aşamalarını açıklar.
 • Hibrit (güneş ve rüzgar) sisteminin bileşenlerinin bağlantılarını yapar.
 • Akü sistemi bağlantılarını yapar.

Kazanım: Otomasyon veri ekranları üzerinden arıza ve üretim takibi yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Güneş enerjisi otomasyon sistemi ile arıza takibi ve veri analizi süreçlerini açıklar.
 • Güneş Enerjisi otomasyon sistemi ile gerçekleştirilmiş uygulamaları açıklar.
 • Güneş enerjisi otomasyon sistemi ile arıza takibi ve veri analizi yapar.
 • Güneş Enerjisi otomasyon sistemi ile uygulamalar yapar.

Kazanım: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi aksatmadan ve üretici firmanın teknik özelliklerine göre güneş panellerinin bakımını yapar.

Öğrenme Kazanımları:

 • Güneş panellerinin bakımı süreçlerini açıklar.
 • Fotovoltaik sistemlerdeki arızaların neler olabileceğini açıklar.
 • Güneş panellerinin bakımını yapar.
 • Fotovoltaik sistemlerde oluşabilecek  arızaları giderir.

En doğal enerji, güneş enerjisidir!